Partneři

27

Společnost Mediatel nabízí široké portfolio marketingových nástrojů pro efektivní podporu podnikání. Poskytuje unikátní mix komunikačních kanálů, mezi něž patří online platforma www.zlatestranky.cz s řadou jedinečných funkcí – vyhledávání v okruhu, porovnávání záznamů, 3D návštěvy či video prezentace, tištěné Zlaté stránky a m.zlatestranky.cz dostupné pro uživatele mobilního internetu. ZlatéStránky.cz v lednu 2011 jako první na českém trhu představily vlastní aplikaci Augmented reality, za kterou získaly ocenění za inovaci v Internet Effectiveness Awards 2011. Provozovatel ZlatýchStránek.cz, společnost Mediatel, dále poskytuje profesionální služby v oblasti internetového marketingu a tvorby a správy webových firemních prezentací v rámci služby Internet123.  

26 28

Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 jsou soutěže určené všem podnikatelům a živnostníkům. Svým všeoborovým a regionálním zastoupením jsou největším podnikatelským kláním v zemi. Zásadně se odlišují od podobných projektů ve snaze dosáhnout objektivity hodnocení a vytvořit tak zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých regionech a za celou Českou republiku. Dalšími partnery jsou společnosti Mediatel a Skupina ČEZ. Mediálními partnery jsou ČRo 1 – Radiožurnál a ČT24. Záštitu nad soutěžemi převzala Hospodářská komora ČR.

9

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí, je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu. V uplynulém roce se významně profilovala sérií unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání.

10

Jedná se o naprosto ojedinělý projekt v České republice, jehož cílem je kontinuální vzdělávání segmentu živnostníků a drobných podnikatelů v oblasti internetového marketingu a efektivní komunikace formou webové prezentace na internetu.

25.08.2011 Aktuálně

Odborná porota se již pustila do pečlivého hodnocení živnostenských a firemních webů. Protože se letos do soutěže Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 přihlásilo celkem přes 5 000 podnikatelských subjektů, představuje hodnocení webů zevrubnou mravenčí práci. První krajští vítězové budou známi již v prvním zářijovém týdnu, kdy naplno vypuknou regionální kola soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011, kterých je Web roku 2011 partnerskou soutěží.